Videotentoonstelling Kolonieverleden Verteld

Opdrachtgever: Stichting Maatschappij van Weldadigheid in Frederiksoord
Betreft: productie van een videotentoonstelling op basis van korte filmpjes die met elkaar het verhaal van de Maatschappij –vroeger en nu- vertellen.

Het ultieme storytelling project: de historie van de Maatschappij van Weldadigheid verteld in woord en beeld.

Ik ben aan de slag gegaan met het schrijven van een projectplan en het doen van subsidieaanvragen. Het gevraagde geld werd door de verschillende subsidiënten toegekend en gevoegd bij het budget van de Maatschappij. We konden aan de slag!  Het was belangrijk om mooie verhalen vast te leggen zonder doublures in het uiteindelijk resultaat. De filmpjes van een minuut of zeven, moesten complementair zijn en met elkaar de historie van ‘de kolonie’ belichten. Ik selecteerde de mensen in het gebied die een bepaald aspect van het kolonieleven vertegenwoordigen en hield voorbereidende gesprekken, op basis waarvan een richtlijn voor de interviewer werd opgesteld. We formeerden een projectteam, bestaande uit cameraman, interviewer, researcher en editor. Ik selecteerde het beeldmateriaal en begeleidde de montage. In deze fase werd prachtig historisch beeldmateriaal toegevoegd dat vaak uit unieke privéverzamelingen kwam. Maar ook uit de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid en het Drents Archief. Het resultaat: zestien, vaak ontroerende, videoportretten die in een speciaal ingerichte tentoonstellingsruimte werden ondergebracht. Kolonieleven Verteld wordt nog steeds goed bezocht en draagt op een bijzondere manier bij aan het uitdragen van het geschiedbepalende verhaal van de Maatschappij van Weldadigheid. Het geesteskind van de sociaal bevlogen generaal Johannes van den Bosch die in 1818 met de oprichting van landbouwkoloniën een einde wilde maken aan de verstikken de armoede in Nederland. Hij voorzag de stedelijke paupers van werk, onderdak, scholing en zorg. Waarmee hij het fundament legde voor onze latere verzorgingsstaat. Een inititatief zó bijzonder dat zowel de materiële als immateriële nalatenschap van Van den Bosch op de nominatie staat om opgenomen te worden op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

 


Onderstaande profielen van de deelnemende ‘kolonisten’ hangen in de tentoonstellingsruimte naast de beeldschermen waarop de videoportretten bekeken kunnen worden.